Danh ngôn:  

Dữ liệu biên mục

Dạng tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả:

Trotman, Ken

Financial accounting : An integrated approach : MMH 201039, 201050, 201081. / Ken Trotman, Michael Gibbins, Elizabeth Carson
South Melbourne, Vic. : Cengage Learning, 2013
5th ed. xix, 813 p. ; 28 cm.

Tóm tắt:

Call Number:

Tài liệu điện tử

Tài liệu giấy

Chi tiết ►
Kho 4F:
ĐKCB: 15494/2015, 15495/2015, 15496/2015, 15497/2015, 15498/2015
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 5 kể cả các bản được giữ chỗ
Số bản được giữ chỗ: 0
 
 
Số thẻ:
Mật khẩu:
ĐKCB:
  Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày:
 

Mục từ truy cập

Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng
  Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0837755057; Email: thuvien@tdt.edu.vn