Danh ngôn:  

Dữ liệu biên mục

Dạng tài liệu: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả:

Kotler, Philip

Principles of marketing : TLMH / Philip Kotler, Gary Armstrong
16th ed. - Global Edition Edinburgh Gate, Harlow : Pearson Education, 2016
731 p. ; 28 cm.

Tóm tắt:

Call Number:

Tài liệu giấy

Chi tiết ►
Kho 4F:
ĐKCB: 16520/2015, 16521/2015, 16522/2015, 16523/2015, 16524/2015, 16525/2015, 16526/2015, 16527/2015, 16528/2015, 16529/2015
Tổng số bản: 10
Số bản rỗi: 9 kể cả các bản được giữ chỗ
Số bản được giữ chỗ: 0
 
 
Số thẻ:
Mật khẩu:
ĐKCB:
  Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày:
 

Mục từ truy cập

Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng
  Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0837755057; Email: thuvien@tdt.edu.vn