Danh ngôn:  
Các cơ sở dữ liệu nội sinh
Nhan đề:  
Tác giả:  
Từ khóa:  
Nhà xuất bản:  
Năm xuất bản:  
Ký hiệu phân loại:  
Sắp xếp theo:
 
Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng
  Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0837755057; Email: thuvien@tdt.edu.vn