Danh ngôn:  
Chức năng - Nhiệm vụ

 

 


GIỚI THIỆU

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

 

1. Vị trí, chức năng:

a)      Thư viện là đơn vị hành chính thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (dưới đây gọi tắt là Trường, Nhà trường); do Hiệu trưởng quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể;
b)      Thư viện có chức năng đảm bảo cung cấp nguồn tài nguyên thông tin, dịch vụ và môi trường học thuật phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và sáng tạo của học sinh, sinh viên, giảng viên, viên chức Trường.

2. Nhiệm vụ:

a.     Phát triển nguồn tài nguyên thông tin tương xứng với nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu của cộng đồng người sử dụng Thư viện qua từng giai đoạn phát triển;

b.     Xử lý kỹ thuật các tài liệu Thư viện và xây dựng các công cụ tra cứu hiệu quả, thân thiện đối với người sử dụng;
c.      Tạo điều kiện cho người sử dụng truy cập tại chỗ hoặc từ xa đến nguồn tài nguyên thông tin đa dạng;
d.     Tổ chức, bảo quản và chuyển dạng tài liệu để tăng cường khả năng sử dụng tài liệu;
e.  Điều phối và quản lý các hoạt động và dịch vụ liên quan đến quyền số hóa (digital rights), sở hữu trí tuệ (intellectual property), bản quyền (copyright) và quyền truy cập (licensing) trong Thư viện;
f.    Tăng cường các dịch vụ thông tin, dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu ngày càng cao của cộng đồng sử dụng Thư viện;
g.    Tổ chức, điều phối các dịch vụ và tiện ích hỗ trợ học tập và giảng dạy cho chương trình đào tạo chính thức và theo đuổi việc học tập suốt đời của cộng đồng sử dụng Thư viện;
h.    Tăng cường các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu cho nhu cầu hiện tại và tương lai theo mục tiêu phát triển thành đại học nghiên cứu của Trường;
i.       Tiếp cận cộng đồng, tiếp thị và truyền thông cho sự phát triển của Thư viện;
j.      Chủ động khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin cho việc quản lý hiệu quả công việc của cán bộ Thư viện và nâng cao chất lượng phục vụ người sử dụng;
k.     Đào tạo cán bộ quản lý và chuyên môn của Thư viện để đáo ứng yêu cầu công tác và nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng;
l.      Học tập và chia sẻ ý tượng, kinh nghiệm, thành tựu và tài liệu chuyên ngành với các Thư viện khác trong và ngoài nước, thông qua các phương tiện truyền thống chính thức và trực tiếp, để tăng cường phạm vi tiếp cận dịch vụ đọc, tra cứu cho người sử dụng;
m.   Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Thư viện cho mục đích nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và an ninh
n.      Thực hiện công tác thống kê, báo cáo kịp thời theo chỉ đạo của Ban giám hiệu.


File Đính kèm

Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng
  Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0837755057; Email: thuvien@tdt.edu.vn