Danh ngôn:  
Hình ảnh hoạt động


Thư viện quảng bá Sách phục vụ chương trình đào tạo mới 

hướng đến chất lượng của các trường đại học TOP 100 thế giới (12/2015)


Thư viện quảng bá Sách phục vụ chương trình đào tạo mới 

hướng đến chất lượng của các trường đại học TOP 100 thế giới (12/2015)


Thư viện quảng bá Sách phục vụ chương trình đào tạo mới 

hướng đến chất lượng của các trường đại học TOP 100 thế giới (12/2015)


Các lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện theo chuyên đề dành cho sinh viên, giảng viên, viên chức của Trường (Tháng 4/2015)


Các lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện theo chuyên đề dành cho sinh viên, giảng viên, viên chức của Trường (Tháng 4/2015)


Các lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện theo chuyên đề dành cho sinh viên, giảng viên, viên chức của Trường (Tháng 4/2015)


Các lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện theo chuyên đề dành cho sinh viên, giảng viên, viên chức của Trường (Tháng 4/2015)


Các lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện theo chuyên đề dành cho sinh viên, giảng viên, viên chức của Trường (Tháng 4/2015)Lễ ra mắt Câu lạc bộ "Đồng hành cùng Sách" và tổng kết cuộc thi "Tôi đọc - Tôi đam mê" (28/03/2015)


Lễ ra mắt Câu lạc bộ "Đồng hành cùng Sách" và tổng kết cuộc thi "Tôi đọc - Tôi đam mê" (28/03/2015)


Lễ ra mắt Câu lạc bộ "Đồng hành cùng Sách" và tổng kết cuộc thi "Tôi đọc - Tôi đam mê" (28/03/2015)


Lễ ra mắt Câu lạc bộ "Đồng hành cùng Sách" và tổng kết cuộc thi "Tôi đọc - Tôi đam mê" (28/03/2015)


Lễ ra mắt Câu lạc bộ "Đồng hành cùng Sách" và tổng kết cuộc thi "Tôi đọc - Tôi đam mê" (28/03/2015)


Lễ ra mắt Câu lạc bộ "Đồng hành cùng Sách" và tổng kết cuộc thi "Tôi đọc - Tôi đam mê" (28/03/2015)


Lễ ra mắt Câu lạc bộ "Đồng hành cùng Sách" và tổng kết cuộc thi "Tôi đọc - Tôi đam mê" (28/03/2015)


Lễ ra mắt Câu lạc bộ "Đồng hành cùng Sách" và tổng kết cuộc thi "Tôi đọc - Tôi đam mê" (28/03/2015)


Lễ ra mắt Câu lạc bộ "Đồng hành cùng Sách" và tổng kết cuộc thi "Tôi đọc - Tôi đam mê" (28/03/2015)


Lễ ra mắt Câu lạc bộ "Đồng hành cùng Sách" và tổng kết cuộc thi "Tôi đọc - Tôi đam mê" (28/03/2015)


Lễ ra mắt Câu lạc bộ "Đồng hành cùng Sách" và tổng kết cuộc thi "Tôi đọc - Tôi đam mê" (28/03/2015)


Lễ ra mắt Câu lạc bộ "Đồng hành cùng Sách" và tổng kết cuộc thi "Tôi đọc - Tôi đam mê" (28/03/2015)


Lễ ra mắt Câu lạc bộ "Đồng hành cùng Sách" và tổng kết cuộc thi "Tôi đọc - Tôi đam mê" (28/03/2015)


Lễ ra mắt Câu lạc bộ "Đồng hành cùng Sách" và tổng kết cuộc thi "Tôi đọc - Tôi đam mê" (28/03/2015)


Lễ ra mắt Câu lạc bộ "Đồng hành cùng Sách" và tổng kết cuộc thi "Tôi đọc - Tôi đam mê" (28/03/2015)


Hội nghị bạn đọc lần 2 - Năm học 2014-2015 (Ngày 27/09/2014)


Hội nghị bạn đọc lần 2 - Năm học 2014-2015 (Ngày 27/09/2014)


Hội nghị bạn đọc lần 2 - Năm học 2014-2015 (Ngày 27/09/2014)


Hội nghị bạn đọc lần 2 - Năm học 2014-2015 (Ngày 27/09/2014)


Hội nghị bạn đọc lần 2 - Năm học 2014-2015 (Ngày 27/09/2014)


Hội nghị bạn đọc lần 2 - Năm học 2014-2015 (Ngày 27/09/2014)


Hội nghị bạn đọc lần 2 - Năm học 2014-2015 (Ngày 27/09/2014)


Hội nghị bạn đọc lần 2 - Năm học 2014-2015 (Ngày 27/09/2014)


Hội nghị bạn đọc lần 2 - Năm học 2014-2015 (Ngày 27/09/2014)


Hội nghị bạn đọc lần 2 - Năm học 2014-2015 (Ngày 27/09/2014)


Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện, chủ đề "Đọc sách - Phương thức hoàn thiện bản thân" (17/05/2014)


Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện, chủ đề "Đọc sách - Phương thức hoàn thiện bản thân" (17/05/2014)


Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện, chủ đề "Đọc sách - Phương thức hoàn thiện bản thân" (17/05/2014)


Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện, chủ đề "Đọc sách - Phương thức hoàn thiện bản thân" (17/05/2014)


Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện, chủ đề "Đọc sách - Phương thức hoàn thiện bản thân" (17/05/2014)


Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện, chủ đề "Đọc sách - Phương thức hoàn thiện bản thân" (17/05/2014)


Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện, chủ đề "Đọc sách - Phương thức hoàn thiện bản thân" (17/05/2014)


Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện, chủ đề "Đọc sách - Phương thức hoàn thiện bản thân" (17/05/2014)


Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện, chủ đề "Đọc sách - Phương thức hoàn thiện bản thân" (17/05/2014)


Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện, chủ đề "Đọc sách - Phương thức hoàn thiện bản thân" (17/05/2014)


Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện, chủ đề "Đọc sách - Phương thức hoàn thiện bản thân" (17/05/2014)


Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện, chủ đề "Đọc sách - Phương thức hoàn thiện bản thân" (17/05/2014)


Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện, chủ đề "Đọc sách - Phương thức hoàn thiện bản thân" (17/05/2014)


Một vài hình ảnh tại "Hội nghị bạn đọc và Ngày hội đọc sách lần 1 - 2013" (14/09/2013)


Một vài hình ảnh tại "Hội nghị bạn đọc và Ngày hội đọc sách lần 1 - 2013" (14/09/2013)


Một vài hình ảnh tại "Hội nghị bạn đọc và Ngày hội đọc sách lần 1 - 2013" (14/09/2013)


Một vài hình ảnh tại "Hội nghị bạn đọc và Ngày hội đọc sách lần 1 - 2013" (14/09/2013)


Một vài hình ảnh tại "Hội nghị bạn đọc và Ngày hội đọc sách lần 1 - 2013" (14/09/2013)


Một vài hình ảnh tại "Hội nghị bạn đọc và Ngày hội đọc sách lần 1 - 2013" (14/09/2013)


Một vài hình ảnh tại "Hội nghị bạn đọc và Ngày hội đọc sách lần 1 - 2013" (14/09/2013)


Một vài hình ảnh tại "Hội nghị bạn đọc và Ngày hội đọc sách lần 1 - 2013" (14/09/2013)


Một vài hình ảnh tại "Hội nghị bạn đọc và Ngày hội đọc sách lần 1 - 2013" (14/09/2013)


Một vài hình ảnh tại "Hội nghị bạn đọc và Ngày hội đọc sách lần 1 - 2013" (14/09/2013)


Một vài hình ảnh tại "Hội nghị bạn đọc và Ngày hội đọc sách lần 1 - 2013" (14/09/2013)


Một vài hình ảnh tại "Hội nghị bạn đọc và Ngày hội đọc sách lần 1 - 2013" (14/09/2013)


Một vài hình ảnh tại "Hội nghị bạn đọc và Ngày hội đọc sách lần 1 - 2013" (14/09/2013)


Một vài hình ảnh tại "Hội nghị bạn đọc và Ngày hội đọc sách lần 1 - 2013" (14/09/2013)


Một vài hình ảnh tại "Hội nghị bạn đọc và Ngày hội đọc sách lần 1 - 2013" (14/09/2013)


Sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng gặp gỡ, trao đổi với các khách tham quan người nước ngoài  trong buổi họp nhóm thuyết trình (24/06/2013)


Giảng viên Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động có buổi sinh hoạt chuyên đề (19/06/2013)


Giờ học môn Quản lý bảo hộ lao động (16/04/2013)


Các bạn sinh viên khoa Quản trị kinh doanh tổ chức buổi thảo luận, thuyết trình môn Truyền thông (04/04/2013)


Các bạn sinh viên khoa Quản trị kinh doanh tổ chức buổi thảo luận, thuyết trình môn Truyền thông (28/03/2013)


Cuộc thi Microsoft Office Specialist World Championship 2013 khu vực TP. Hồ Chí Minh (23/03/2013)


Cuộc thi Microsoft Office Specialist World Championship 2013 khu vực TP. Hồ Chí Minh (23/03/2013)


 

Cuộc thi Microsoft Office Specialist World Championship 2013 khu vực TP. Hồ Chí Minh (23/03/2013)


 


Cuộc thi Microsoft Office Specialist World Championship 2013 khu vực TP. Hồ Chí Minh (23/03/2013)


 

Cuộc thi Microsoft Office Specialist World Championship 2013 khu vực TP. Hồ Chí Minh (23/03/2013)


 


Cuộc thi Microsoft Office Specialist World Championship 2013 khu vực TP. Hồ Chí Minh (23/03/2013)


 


 


Sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng thảo luận, thuyết trình môn Nghiệp vụ tín dụng (20/03/2013)


Sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng thảo luận, thuyết trình môn Nghiệp vụ tín dụng (20/03/2013)

 

 


Off Câu lạc bộ "Đọc sách để thành công" Lần 1 (20/03/2013)


Đoàn tham quan đến từ Trường THPT Hạ Long, TP Tân An, Long An (15/03/2013)


Đoàn tham quan đến từ Trường THPT Hạ Long, TP Tân An, Long An (15/03/2013)File Đính kèm

Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng
  Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0837755057; Email: thuvien@tdt.edu.vn