Danh ngôn:  
Nhân sự


GIỚI THIỆU NHÂN SỰ
 

Trương Thị Ngọc Mai
truongthingocmai@tdt.edu.vn

 

Th.S. Hà Thị Thùy Trang
hathithuytrang@tdt.edu.vn           

 

Trương Thăng Long
truongthanglong@tdt.edu.vn

 

Th.S. Nguyễn Thị Thùy Dương
nguyenthithuyduong@tdt.edu.vn


 

Nguyễn Thị Khánh Phước
nguyenthikhanhphuoc@tdt.edu.vn

 

Trần Ngọc Lợi
trangngocloi@tdt.edu.vn

 

Huỳnh Thiện Khiêm 
huynhthienkhiem@tdt.edu.vn       

 

Nguyễn Văn Lợi
nguyenvanloi@tdt.edu.vn

 

Phan Văn Duy
phanvanduy@tdt.edu.vn

 

Th.S. Tô Sanya Minh Kha
tosanyaminhkha@tdt.edu.vn                


File Đính kèm

Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng
  Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0837755057; Email: thuvien@tdt.edu.vn