Danh ngôn:  
Dịch vụ Lưu hành


 DỊCH VỤ LƯU HÀNH TÀI LIỆU

(Circulation Services)


1. Dịch vụ Đọc tại chỗ

v Mô tả

      Cung cấp nguồn tài liệu giấy cho cộng đồng người sử dụng Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng (TVTĐT) dưới hình thức đọc tại chỗ. Nguồn tài liệu giấy đọc tại chỗ của thư viện bao gồm: sách chuyên khảo, sách tham khảo, báo- tạp chí, luận văn, luận án, khoán luận/đồ án tốt nghiệp và các tài liệu khác.


v Chính sách sử dụng

-         Chỉ được sử dụng tài liệu trong phạm vi khuôn viên thư viện (Thư viện lầu 8,9,10)

-         Đối với giảng viên/viên chức: được sử dụng tối đa 02 tài liệu/lượt mượn và phải hoàn trả trong ngày.

-         Đối với sinh viên: được sử dụng tối đa 02 tài liệu/lượt mượn và phải hoàn trả trong ngày.

-         Đối với thành viên Câu lạc bộ Đồng hành cùng sách: được sử dụng tối đa 05 tài liệu/lượt mượn và phải hoàn trả trong ngày.


v Quy trình dịch vụ

-         B1. Bạn đọc để túi vật dụng cá nhân gọn gàng ngoài kho sách

-         B2. Bạn đọc vào kho chọn tài liệu

-         B3. Mang tài liệu đến quầy phục vụ để thực hiện thủ tục mượn đọc

-         B4. Hoàn trả tài liệu tại quầy phục vụ khi sử dụng xong tài liệu.


 -----------------------------------------------------------------------------


2  Dịch vụ cho mượn về

v Mô tả

     Cung cấp nguồn tài liệu giấy đến cộng đồng người sử dụng TVTĐT dưới hình thức cho mượn về


v Chính sách sử dụng

-         Đối với giảng viên/viên chức: được mượn và giữ tối đa 05 tài liệu. Thời gian mượn: 30 ngày/tài liệu

-         Đối với sinh viên: được mượn và giữ tối đa 02 tài liệu. Thời gian mượn: 15 ngày/tài liệu.

-         Đối với thành viên Câu lạc bộ Đồng hành cùng sách: được mượn và giữ tối đa 05 tài liệu. Thời gian mượn: 30 ngày/tài liệu

Ø  Gia hạn tài liệu

-         Các đối tượng được gia hạn thời gian sử dụng tài liệu tối đa 02 lần, mỗi lần được tăng thêm 7 ngày

-         Kênh gia hạn tài liệu:

+ Trực tiếp tại quầy phục vụ

+ Email: tvphongdvtt@tdt.edu.vn

+ Điện thoại: (08)37755057

+ Facebook: https://www.facebook.com/ThuvienDHTDT?pnref=lhc

+ Hỗ trợ trực tuyến: http://lib.tdt.edu.vn/Page/Default.aspx

 

v Quy trình dịch vụ

-         B1. Bạn đọc để túi vật dụng cá nhân gọn gàng ngoài kho sách

-         B2. Bạn đọc vào kho chọn tài liệu

-         B3. Mang tài liệu đến quầy phục vụ để thực hiện thủ tục mượn tài liệu về nhà

-         B4. Bạn đọc trả tài liệu sử dụng khi đến hạn trả tại quầy phục vụ

 

 -----------------------------------------------------------------------------


File Đính kèm

Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng
  Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0837755057; Email: thuvien@tdt.edu.vn