Danh ngôn:  
Dịch vụ Cung cấp bản sao tài liệu


DỊCH VỤ CUNG CẤP BẢN SAO TÀI LIỆU


v Mô tả

-         Cung cấp bản sao tài liệu thông qua các hình thức: in ấn, photocopy, scan, chép file. Riêng cung cấp bản sao ở dạng giấy qua hình thức in ấn, photocopy, scan chỉ cho phép giới hạn của Luật Sở hữu trí tuệ, các quy định về Bảo hộ Quyền tác giả và các quy định pháp luật có liên quan khác.

 

v Chính sách cung cấp bản sao tài liệu

-         Được phép chép file nghe tiếng Anh kèm sách, file đề cương chi tiết môn học và file slide bài giảng.

-         Được phép photocopy, in ấn, scan 01 bài trong tạp chí hoặc 5% nội dung của 01 chương hoặc 10% nội dung của 01cuốn sách, báo cáo khoa học, khóa luận, đồ án, luận văn, luận án (nhưng không vượt quá 20 trang)

Ø  Phí dịch vụ

-         Chép file: miễn phí

-         In ấn:

+ In trắng đen: 500 đồng/trang A4, 1.000 đồng/trang A3

+ In màu: 1.000 đồng/trang A4, 2.000 đồng/trang A3 đối với văn bản thuần; 

                 2.000 đồng/trang A4, 4.000 đồng/trang A3 văn bản có hình.

-         Scan: 1.000 đồng/trang scan

-         Photocopy (chỉ thực hiện trong trường hợp TL chưa có dạng điện tử): 200 đồng/trang A4

 

v Quy trình dịch vụ

Ø  Chép file

-         B.1: Đặt yêu cầu trực tiếp tại Quầy phục vụ hoặc gửi yêu cầu qua email tvphongdvtt@tdt.edu.vn

-         B.2: Nhận kết quả: Liên hệ Quầy phục vụ ở địa điểm đăng ký để nhận file chép hoặc nhận file chép qua email.


Ø  Dịch vụ in ấn

-         B1: Gửi yêu cầu:

+ Đối với tài liệu cá nhân: gửi tài liệu cho Thư viện qua email thuviendientu@tdt.edu.vn

Đối với tài liệu điện tử trên Cổng thông tin thư viện: gửi yêu cầu trên hệ thống của Cổng thông tin. (hướng dẫn gửi yêu cầu xem tại nội dung Hướng dẫn tra cứu nguồn tài nguyên thư viện, trang…)

-         B2: Nhận kết quả: Liên hệ Quầy phục vụ ở Lầu 10 để nhận tài liệu in ấn

-         B3: Thanh toán phí: trả phí in ấn theo chính sách quy định

 

Ø  Dịch vụ photocopy, scan

-         B1: Gửi yêu cầu: Điền vào phiếu yêu cầu sao chép tài liệu tại các quầy phục vụ, thỏa thuận thời gian nhận kết quả

-         B2: Nhận kết quả: Liên hệ Quầy phục vụ ở địa điểm đăng ký theo thời gian hẹn

-         B3: Thanh toán phí: trả phí sao chép tài liệu theo chính sách quy định

File Đính kèm

Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng
  Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0837755057; Email: thuvien@tdt.edu.vn