Danh ngôn:  
Dịch vụ tham khảo và hướng dẫn tra cứu

DỊCH VỤ THAM KHẢO & HƯỚNG DẪN TRA CỨU

v Mô tả

Dịch vụ tham khảo và hướng dẫn tra cứu trong ngữ cảnh này được hiểu bao gồm: dịch vụ trả lời câu hỏi truy vấn; hỗ trợ và hướng dẫn tìm kiếm thông tin; cung cấp thông tin theo yêu cầu.


-------------------------------------------------------------------------------------


1.  Trả lời câu hỏi truy vấn

v Mô tả

-         Cung cấp thông tin nhanh nhằm giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của người sử dụng trong quá trình sử dụng Thư viện như: định hướng di chuyển trong Thư viện; thời gian phục vụ của Thư viện; định vị các dịch vụ; nguồn tài nguyên và tiện ích sẵn có tại Thư viện…


v Chính sách sử dụng

-         Triển khai dịch vụ miễn phí cho cộng đồng người sử dụng Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng


v Quy trình dịch vụ

-         B1: Người sử dụng đặt yêu cầu trực tiếp tại các quầy phục vụ của Thư viện hoặc thông qua các kênh sau: Email (tvphongdvtt@tdt.edu.vn); điện thoại (083.7755057); Hỗ trợ trực tuyến trên Cổng thông tin thư viện (http://lib.tdt.edu.vn/); facebook (https://www.facebook.com/ThuvienDHTDT/?ref=profile); trực tiếp tại Quầy phục vụ.

-         B2: Chuyên viên thư viện tiếp nhận, kiểm tra và trả lời các câu hỏi cho người sử dụng theo đúng yêu cầu.

 

-------------------------------------------------------------------------------------


2.   Hướng dẫn và hỗ trợ tìm kiếm thông tin

v Mô tả

-         Cung cấp các hỗ trợ và hướng dẫn tra cứu mục lục trực tuyến (OPAC); tìm kiếm tài liệu giấy trong kho của Thư viện; tìm kiếm tài liệu điện tử trong các cơ sở dữ liệu của Thư viện,…

 

v Chính sách sử dụng

-         Triển khai dịch vụ miễn phí cho cộng đồng người sử dụng Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng

 

v Quy trình dịch vụ

-         B1Hỗ trợ trực tuyến trên Cổng thông tin thư viện (): Người sử dụng đặt yêu cầu trực tiếp tại các quầy phục vụ của Thư viện hoặc thông qua các kênh sau: Email (tvphongdvtt@tdt.edu.vn); điện thoại (083.7755057); Hỗ trợ trực tuyến trên Cổng thông tin thư viện (http://lib.tdt.edu.vn/); facebook (https://www.facebook.com/ThuvienDHTDT/?ref=profile); trực tiếp tại Quầy phục vụ.

-         B2: Chuyên viên thư viện tiếp nhận, kiểm tra và thực hiện theo yêu cầu của người sử dụng.

 

-------------------------------------------------------------------------------------


3.  Cung cấp thông tin theo yêu cầu

v Mô tả

-         Cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân/tập thể bao gồm: cung cấp danh mục tài liệu có trong thư viện; cung cấp bản sao tài liệu; tóm tắt tài liệu; mô tả danh mục tài liệu tham khảo cho sách, khóa luận/đồ án tốt nghiệp, luận văn,…


v Chính sách sử dụng

-         Triển khai dịch vụ miễn phí đối với các yêu cầu: chép file, cung cấp danh mục tài liệu có trong thư viện

-         Thu phí đối với các yêu cầu: photocopy, in ấn, scan; tóm tắt tài liệu; mô tả danh mục tài liệu tham khảo cho sách, khóa luận/đồ án tốt nghiệp, luận văn…

 

v Quy trình dịch vụ

-         B1: Người sử dụng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu và nộp trực tiếp tại các quầy phục vụ của Thư viện hoặc thông qua email (tvphongdvtt@tdt.edu.vn)

-         B2: Chuyên viên thư viện tiếp nhận, kiểm tra, phản hồi và thực hiện theo yêu cầu của người sử dụng.

File Đính kèm

Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng
  Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0837755057; Email: thuvien@tdt.edu.vn