Danh ngôn:  
Dịch vụ sử dụng không gian & tiện ích


DỊCH VỤ SỬ DỤNG KHÔNG GIAN VÀ TIỆN ÍCH

(Space & Facilities)


1.  Đặt mượn Phòng thảo luận nhóm

v Chính sách sử dụng

-         Áp dụng miễn phí cho các nhóm từ 4 người trở lên


v Quy trình dịch vụ

-       B1: Đăng ký sử dụng khu vực thảo luận nhóm (ghi rõ thông tin số lượng thành viên, thời gian sử dụng, vị trí sử dụng)

+ Đăng ký trực tiếp:  Quầy thủ thư - lầu 9 (Nhà A)

+ Đăng ký trực tuyến: http://goo.gl/forms/dGs587aJ2R

-        B2: Xuất trình thẻ sinh viên tại quầy phục vụ trước khi sử dụng vị trí đã đăng ký

-        B3: Sử dụng khu vực thảo luận nhóm theo vị trí đã đăng ký

-      B4: Vệ sinh chỗ ngồi, xếp ghế ngay ngắn, rời khỏi khu vực và báo với cán bộ thư viện khi sử dụng xong.

 

2. Đặt phòng trình chiếu và thiết bị công nghệ chuyên dụng.

v Chính sách sử dụng

-         Áp dụng miễn phí cho các nhóm từ 4 người trở lên


v Quy trình dịch vụ

-       B1: Đăng ký sử dụng khu vực trình chiếu trước ít nhất 01 ngày (ghi rõ thông tin số lượng thành viên, thời gian sử dụng và các thiết bị cần hỗ trợ)

+ Đăng ký trực tiếp: tại quầy phục vụ Phòng Đa phương tiện (Lầu 10 - Nhà A)

  + Đăng ký trực tuyến: http://goo.gl/forms/8FZaasa4uV


-         B2: Xuất trình thẻ sinh viên tại quầy phục vụ trước khi sử dụng


-         B3: Sử dụng khu vực trình chiếu theo sự hướng dẫn của cán bộ thư viện


-       B4: Vệ sinh chỗ ngồi, xếp ghế ngay ngắn, rời khỏi khu vực và báo với cán bộ thư viện khi sử dụng xong.

 

File Đính kèm

Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng
  Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0837755057; Email: thuvien@tdt.edu.vn