Danh ngôn:  
Dịch vụ Dự trữ tài liệu theo môn học

DỊCH VỤ DỰ TRỮ TÀI LIỆU THEO MÔN HỌC


v Mô tả

 Dịch vụ Dự trữ tài liệu theo môn học của Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng là dịch vụ cho phép người sử dụng tiếp cận đến vốn tài liệu theo từng môn học cụ thể dựa trên yêu cầu của giảng viên phụ trách môn học.

-         Tài liệu dự trữ liên quan đến môn học cụ thể được giảng viên chọn từ vốn tài liệu của Thư viện (hoặc của giảng viên) và đặt ở kho dự trữ gần quầy lưu hành tài liệu để học viên, sinh viên sử dụng. Tài liệu dự trữ bao gồm: một phần của tài liệu, các ghi chép, các bài báo cho đến bài tập mà giảng viên cần phổ biến.

-         Thời gian lưu hành tài liệu được xác định trong giao dịch giữa giảng viên và Thư viện.


v Chính sách sử dụng

-         Tài liệu dự trữ theo môn học dạng điện tử: cho phép người sử dụng truy cập trong mạng nội bộ của Trường thông qua mục Tài liệu học phần trên Cổng thông tin thư viện

-         Tài liệu dự trữ học phần dạng giấy được phục vụ ở Thư viện lầu 8 dưới hình thức kho đóng.

Đối với yêu cầu cung cấp bản sao tài liệu theo môn học, thực hiện "Dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu" của Thư viện

-     Xem chi tiết tại: file đính kèm "Chính sách sử dụng" ở bên dưới


v Quy trình dịch vụ

-         B.1: Giảng viên điền thông tin vào Phiếu yêu cầu dự trữ tài liệu học phần và Phiếu cam kết tuân thủ Quyền tác giả

        

+ Đăng ký thủ công: file  đính kèm "phiếu đăng ký" ở bên dưới, điền thông tin và gửi về địa chỉ email: tvphongdvtt@tdt.edu.vn. 

        + Đăng ký trực tuyến: http://goo.gl/forms/9NRr20JgV6 (Tiếng việt)

+ Online Course Reservation: https://goo.gl/forms/traovBTKOqgK450I3 (Eng version)

-         B.2: Giảng viên mang phiếu đã điền đến Quầy lưu hành tài liệu tại Thư viện để làm thủ tục đặt yêu cầu dịch vụ

-         B.3: Phục vụ tài liệu dự trữ theo hình thức cung cấp khả năng truy cập tài liệu điện tử và đọc tài liệu giấy tại chỗ thông qua Phiếu yêu cầu cung câp tài liệu dự trữ theo học phần

File Đính kèm

Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng
  Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0837755057; Email: thuvien@tdt.edu.vn