Danh ngôn:  
Giảng viên/Viên chức

  1. Dịch vụ lưu hành tài liệu

1.1 Dịch vụ Đọc tại chỗ

v Mô tả

Cung cấp nguồn tài liệu giấy cho cộng đồng người sử dụng Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng (TVTĐT) dưới hình thức đọc tại chỗ. Nguồn tài liệu giấy đọc tại chỗ của thư viện bao gồm: sách chuyên khảo, sách tham khảo, báo- tạp chí, luận văn, luận án, khoán luận/đồ án tốt nghiệp và các tài liệu khác.

v Chính sách sử dụng

-         Chỉ được sử dụng tài liệu trong phạm viên khuôn viên thư viện (Thư viện lầu 8,9,10)

-         Đối với giảng viên/viên chức: được sử dụng tối đa 02 tài liệu/lượt mượn và phải hoàn trả trong ngày.

v Quy trình dịch vụ

-         B1. Bạn đọc để túi vật dụng cá nhân gọn gàng ngoài kho sách

-         B2. Bạn đọc vào kho chọn tài liệu

-         B3. Mang tài liệu đến quầy phục vụ để thực hiện thủ tục mượn đọc

-         B4. Hoàn trả tài liệu tại quầy phục vụ khi sử dụng xong tài liệu.

 

1.2  Dịch vụ cho mượn về

v Mô tả

Cung cấp nguồn tài liệu giấy đến cộng đồng người sử dụng TVTĐT dưới hình thức cho mượn về

v Chính sách sử dụng

    Đối với giảng viên/viên chức: được mượn và giữ tối đa 05 tài liệu. Thời gian mượn: 30 ngày/tài liệu

Ø  Gia hạn tài liệu

      Giảng viên/viên chức được gia hạn thời gian sử dụng tài liệu tối đa 02 lần, mỗi lần được tăng thêm 7 ngày

Kênh gia hạn tài liệu:

+ Trực tiếp tại quầy phục vụ

+Email: tvphongdvtt@tdt.edu.vn

+ Điện thoại: (08)37755057

+ Facebook: https://www.facebook.com/ThuvienDHTDT?pnref=lhc

+ Hỗ trợ trực tuyến : http://lib.tdt.edu.vn/Page/Default.aspx  => đăng nhập: tên đăng nhập, mật khẩu => thông tin mượn trả => chọn tài liệu cần gia hạn => chọn “Gia hạn”. 

v Quy trình dịch vụ

-         B1. Bạn đọc để túi vật dụng cá nhân gọn gàng ngoài kho sách

-         B2. Bạn đọc vào kho chọn tài liệu

-         B3. Mang tài liệu đến quầy phục vụ để thực hiện thủ tục mượn tài liệu về nhà

-         B4. Bạn đọc trả TL sử dụng khi đến hạn trả tại quầy phục vụ

 

2. Dịch vụ Dự trữ tài liệu theo môn học

v Mô tả

-         Dịch vụ Dự trữ tài liệu theo môn học của Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng là dịch vụ cho phép người sử dụng tiếp cận đến vốn tài liệu theo từng môn học cụ thể dựa trên yêu cầu của giảng viên phụ trách môn học.

-         Tài liệu dự trữ liên quan đến học phần cụ thể được giảng viên chọn từ vốn tài liệu của Thư viện (hoặc của giảng viên) và đặt ở kho dự trữ gần quầy lưu hành tài liệu để học viên, sinh viên sử dụng. Tài liệu dự trữ bao gồm: một phần của tài liệu, các ghi chép, các bài báo cho đến bài tập mà giảng viên cần phổ biến.

-         Thời gian lưu hành tài liệu được xác định trong giao dịch giữa giảng viên và Thư viện.

v Chính sách sử dụng

-         Chỉ áp dụng cho giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng và dịch vụ chỉ triển khai dựa trên phiếu yêu cầu và phiếu cam kết của giảng viên phụ trách môn học cụ thể.

v Quy trình dịch vụ

-         B.1: Giảng viên điền thông tin vào Phiếu yêu cầu dự trữ tài liệu học phần và Phiếu cam kết tuân thủ Quyền tác giả

        + Đăng ký thủ công: file  đính kèm "phiếu đăng ký" ở bên dưới, điền thông tin và gửi về địa chỉ email: tvphongdvtt@tdt.edu.vn. 

        + Đăng ký trực tuyến: http://goo.gl/forms/9NRr20JgV6

-         B.2: Giảng viên mang phiếu đã điền đến Quầy lưu hành tài liệu tại Thư viện để làm thủ tục đặt yêu cầu dịch vụ

 

(File đính kèm : chính sách sử dụng dịch vụ + phiếu yêu cầu – phiếu cam kết)3.      Dịch vụ Cung cấp bản sao tài liệu

v Mô tả

-         Cung cấp bản sao tài liệu thông qua các hình thức: in ấn, photocopy, scan, chép file. Riêng cung cấp bản sao ở dạng giấy qua hình thức in ấn, photocopy, scan chỉ cho phép giới hạn của Luật Sở hữu trí tuệ, các quy định về Bảo hộ Quyền tác giả và các quy định pháp luật có liên quan khác.

 

v Chính sách cung cấp bản sao tài liệu

-         Được phép chép file nghe tiếng Anh kèm sách, file đề cương chi tiết môn học và file slide bài giảng.

-         Được phép photocopy, in ấn, scan 01 bài trong tạp chí hoặc 5% nội dung của 01 chương hoặc 10% nội dung của 01cuốn sách, báo cáo khoa học, khóa luận, đồ án, luận văn, luận án (nhưng không vượt quá 20 trang)

 

Ø  Phí dịch vụ

-         Chép file: miễn phí

-         In ấn:

+ In trắng đen: 500 đồng/trang A4, 1.000 đồng/trang A3

+ In màu: 1.000 đồng/trang A4, 2.000 đồng/trang A3 đối với văn bản; 2.000 đồng/trang A4, 4.000 đồng/trang A3

-         Scan: 1.000 đồng/trang scan

-         Photocopy (chỉ thực hiện trong trường hợp TL chưa có dạng điện tử): 200 đồng/trang A4

 

v Quy trình dịch vụ

Ø  Chép file

-         B.1: Đặt yêu cầu trực tiếp tại Quầy phục vụ hoặc gửi yêu cầu qua email tvphongdvtt@tdt.edu.vn

-         B.2: Nhận kết quả: Liên hệ Quầy phục vụ ở địa điểm đăng ký để nhận file chép hoặc nhận file chép qua email.

Ø  Dịch vụ in ấn

-         B1: Gửi yêu cầu:

+ Đối với tài liệu cá nhân: gửi tài liệu cho Thư viện qua email thuviendientu@tdt.edu.vn

+ Đối với tài liệu điện tử trên Cổng thông tin thư viện: gửi yêu cầu trên hệ thống của Cổng thông tin. (hướng dẫn gửi yêu cầu xem tại nội dung Hướng dẫn tra cứu nguồn tài nguyên thư viện, trang…)

-         B2: Nhận kết quả: Liên hệ Quầy phục vụ ở Lầu 10 để nhận tài liệu in ấn

-         B3: Thanh toán phí: trả phí in ấn theo chính sách quy định

 

Ø  Dịch vụ photocopy, scan

-         Gửi yêu cầu: Điền vào phiếu yêu cầu sao chép tài liệu tại các quầy phục vụ, thỏa thuận thời gian nhận kết quả

-         Nhận kết quả: Liên hệ Quầy phục vụ ở địa điểm đăng ký theo thời gian hẹn

-         Thanh toán phí: trả phí sao chép tài liệu theo chính sách quy định

 4.  Dịch vụ tham khảo và hướng dẫn tra cứu

 

v Mô tả chung 

Dịch vụ tham khảo và hướng dẫn tra cứu trong ngữ cảnh này được hiểu bao gồm: dịch vụ trả lời câu hỏi truy vấn; hỗ trợ và hướng dẫn tìm kiếm thông tin; cung cấp thông tin theo yêu cầu

.

4.1.   Trả lời câu hỏi truy vấn

v Mô tả

-         Cung cấp thông tin nhanh nhằm giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của người sử dụng trong quá trình sử dụng Thư viện như: định hướng di chuyển trong Thư viện; thời gian phục vụ của Thư viện; định vị các dịch vụ; nguồn tài nguyên và tiện ích sẵn có tại Thư viện…

v Chính sách sử dụng

-         Triển khai dịch vụ miễn phí cho giảng viên/viên thức Trường Đại học Tôn Đức Thắng

v Quy trình dịch vụ

-         B1: Giảng viên/viên chức đặt yêu cầu trực tiếp tại các quầy phục vụ của Thư viện hoặc thông qua các kênh sau: Email (tvphongdvtt@tdt.edu.vn); điện thoại (083.7755057); Live chat trên Cổng thông tin thư viện (lib.tdt.edu.vn); facebook (https://www.facebook.com/ThuvienDHTDT/?ref=profile); trực tiếp tại Quầy phục vụ.

-         B2: Chuyên viên thư viện tiếp nhận, kiểm tra và trả lời các câu hỏi cho Giảng viên/viên chức theo đúng yêu cầu.

 

4.2.   Hướng dẫn và hỗ trợ tìm kiếm thông tin

v Mô tả

-         Cung cấp các hỗ trợ và hướng dẫn tra cứu mục lục trực tuyến (OPAC); tìm kiếm tài liệu giấy trong kho của Thư viện; tìm kiếm tài liệu điện tử trong các cơ sở dữ liệu của Thư viện,…

 

v Chính sách sử dụng

-         Triển khai dịch vụ miễn phí cho giảng viên/viên chức Trường Đại học Tôn Đức Thắng

 

v Quy trình dịch vụ

-         B1: Giảng viên/viên chức đặt yêu cầu trực tiếp tại các quầy phục vụ của Thư viện hoặc thông qua các kênh sau: Email (tvphongdvtt@tdt.edu.vn); điện thoại (083.7755057); Live chat trên Cổng thông tin thư viện (lib.tdt.edu.vn); facebook (https://www.facebook.com/ThuvienDHTDT/?ref=profile); trực tiếp tại Quầy phục vụ.

-         B2: Chuyên viên thư viện tiếp nhận, kiểm tra và thực hiện theo yêu cầu của người sử dụng.

 

4.3.   Cung cấp thông tin theo yêu cầu

v Mô tả

-         Cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân/tập thể bao gồm: cung cấp danh mục tài liệu có trong thư viện; cung cấp bản sao tài liệu; tóm tắt tài liệu; mô tả danh mục tài liệu tham khảo cho sách, khóa luận/đồ án tốt nghiệp, luận văn,…

v Chính sách sử dụng

-         Triển khai dịch vụ miễn phí đối với các yêu cầu: chép file, cung cấp danh mục tài liệu có trong thư viện

-         Thu phí đối với các yêu cầu: photocopy, in ấn, scan; tóm tắt tài liệu; mô tả danh mục tài liệu tham khảo cho sách, khóa luận/đồ án tốt nghiệp, luận văn…

 

v Quy trình dịch vụ

-         B1: Giảng viên/viên chức điền thông tin vào Phiếu yêu cầu và nộp trực tiếp tại các quầy phục vụ của Thư viện hoặc thông qua email (tvphongdvtt@tdt.edu.vn)

-         B2: Chuyên viên thư viện tiếp nhận, kiểm tra, phản hồi và thực hiện theo yêu cầu của người sử dụng.

 

 

5.       Dịch vụ sử dụng máy tính thư viện

v Mô tả

Hỗ trợ máy tính có kết nối mạng cho cộng đồng người sử dụng Thư viện để truy cập vào nguồn tài nguyên thư viện và các nguồn tài nguyên khác trên mạng internet; sử dụng các chương trình phần mềm máy tính hỗ trợ thực hành cho các môn học.

v Chính sách sử dụng

-         Áp dụng cho tất cả các đối tượng trong cộng đồng người sử dụng Thư viện

-         Phí dịch vụ: Thanh toán bằng phiếu sử dụng máy tính với hai mệnh giá 10.000đ/10 giờ sử dụng hoặc 20.000đ/20 giờ sử dụng

-         Giới hạn sử dụng: tối đa 02 giờ/01lượt sử dụng trong trường hợp có người đợi máy

v Quy trình dịch vụ

-         B1: Đăng ký sử dụng máy tại Quầy phục vụ, nhận phiếu ghi số máy, để lại thẻ sinh viên/nhân viên

-         B2: Sử dụng máy tính theo số ghi trên thẻ và theo hướng dẫn của cán bộ thư viện

-         B3: Thanh toán phí khi sử dụng xong, nhận lại thẻ sinh viên/nhân viên

 

6.   Dịch vụ sử dụng không gian & tiện ích (Space & Facilities)

6.1.  Đặt mượn Phòng thảo luận nhóm

v Chính sách sử dụng

-         Áp dụng miễn phí cho giảng viên đăng ký mượn phòng thảo luận nhóm để hướng dẫn sinh viên học và làm bài tập với số lượng các nhóm từ 4 người trở lên

v Quy trình dịch vụ

-       B1: Đăng ký sử dụng khu vực thảo luận nhóm (ghi rõ thông tin số lượng thành viên, thời gian sử dụng, vị trí sử dụng)

+ Đăng ký trực tiếp:  Quầy thủ thư - lầu 9 (Nhà A)

+ Đăng ký trực tuyến: http://goo.gl/forms/dGs587aJ2R

-         B2: Xuất trình thẻ giảng viên tại quầy phục vụ trước khi sử dụng vị trí đã đăng ký

-         B3: Sử dụng khu vực thảo luận nhóm theo vị trí đã đăng ký

-         B4: Vệ sinh chỗ ngồi, xếp ghế ngay ngắn, rời khỏi khu vực và báo với cán bộ thư viện khi sử dụng xong.

 

6.2.  Đặt phòng trình chiếu và thiết bị công nghệ chuyên dụng.

v Chính sách sử dụng

-         Áp dụng miễn phí cho giảng viên có nhu cầu đăng ký phòng trình chiếu với các nhóm từ 4 người trở lên

v Quy trình dịch vụ

-         B1: Đăng ký sử dụng khu vực trình chiếu trước tại Phòng Đa phương tiện trước ít nhất 01 ngày (ghi rõ thông tin số lượng thành viên, thời gian sử dụng và các thiết bị cần hỗ trợ)

+ Đăng ký trực tiếp : tại quầy phục vụ Phòng Đa phương tiện (Lầu 10 - Nhà A) 

+ Đăng ký trực tuyến: http://goo.gl/forms/8FZaasa4uV


-         B2: Xuất trình thẻ giảng viên tại quầy phục vụ trước khi sử dụng


-         B3: Sử dụng khu vực trình chiếu theo sự hướng dẫn của cán bộ thư viện


-         B4: Vệ sinh chỗ ngồi, xếp ghế ngay ngắn, rời khỏi khu vực và báo với cán bộ thư viện khi sử dụng xong.

File Đính kèm

Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng
  Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0837755057; Email: thuvien@tdt.edu.vn