Danh ngôn:  
Cựu sinh viên


CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

CỰU SINH VIÊNI. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ: 
Với đối tượng là cựu sinh viên, khi sử dụng Thư viện, vui lòng xuất trình giấy giới thiệu (hoặc giấy xác nhận) của Khoa/Bộ môn đã theo học, Chứng minh nhân dân (hoặc giấy phép lái xe, hoặc hộ chiếu).

II. CÁC DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ CỰU SINH VIÊN: 
1.      Dịch vụ Lưu hành

1.1 Dịch vụ Đọc tại chỗ

v Mô tả

Cung cấp nguồn tài liệu giấy cho đối tượng sử dụng là Cựu sinh viên dưới hình thức đọc tại chỗ. Nguồn tài liệu giấy đọc tại chỗ của thư viện bao gồm: sách chuyên khảo, sách tham khảo, báo- tạp chí, luận văn, luận án, khoán luận/đồ án tốt nghiệp và các tài liệu khác.

v Chính sách sử dụng

-         Chỉ được sử dụng tài liệu trong phạm viên khuôn viên thư viện

-         Được sử dụng tối đa 03 tài liệu/lượt mượn và phải hoàn trả trong ngày.

v Quy trình dịch vụ

-         B1. Xuất trình giấy giới thiệu/giấy xác nhận của Khoa + CMND

- B2. Để túi vật dụng cá nhân gọn gàng ngoài kho sách

-         B3. Vào kho chọn tài liệu

-         B4. Mang tài liệu đến quầy phục vụ để thực hiện thủ tục mượn đọc

-         B5. Hoàn trả tài liệu tại quầy phục vụ khi sử dụng xong tài liệu.

 

2.   Dịch vụ Cung cấp bản sao tài liệu

v Mô tả

-         Cung cấp bản sao tài liệu thông qua các hình thức: in ấn, photocopy, scan. Khối lượng nội dung tài liệu được sao chép trong giới hạn cho phép của Luật Sở hữu trí tuệ, các quy định về Bảo hộ Quyền tác giả và các quy định pháp luật có liên quan khác.

 

v Chính sách cung cấp bản sao tài liệu

-         Được phép photocopy, in ấn, scan 01 bài trong tạp chí hoặc 5% nội dung của 01 chương hoặc 10% nội dung của 01cuốn sách, báo cáo khoa học, khóa luận, đồ án, luận văn, luận án (nhưng không vượt quá 20 trang)

Ø  Phí dịch vụ

-         In ấn:

+ In trắng đen: 500 đồng/trang A4, 1.000 đồng/trang A3

+ In màu: 1.000 đồng/trang A4, 2.000 đồng/trang A3 đối với văn bản; 2.000 đồng/trang A4, 4.000 đồng/trang A3

-         Scan: 1.000 đồng/trang scan

-         Photocopy (chỉ thực hiện trong trường hợp TL chưa có dạng điện tử): 200 đồng/trang A4

 

v Quy trình dịch vụ

Ø  Dịch vụ in ấn

-         B1: Gửi yêu cầu: gửi tài liệu cho Thư viện qua                                                                                  email thuviendientu@tdt.edu.vn

-         B2: Nhận kết quả: Liên hệ Quầy phục vụ ở địa điểm đăng ký theo thời gian hẹn

-         B3: Thanh toán phí: trả phí sao chép tài liệu theo chính sách quy định

 

Ø  Dịch vụ photocopy, scan

-         B1: Gửi yêu cầu: Điền vào phiếu yêu cầu sao chép tài liệu tại các quầy phục vụ, thỏa thuận thời gian nhận kết quả

-         B2: Nhận kết quả: Liên hệ Quầy phục vụ ở địa điểm đăng ký theo thời gian hẹn

-         B3: Thanh toán phí: trả phí sao chép tài liệu theo chính sách quy định

 

3.  Dịch vụ tham khảo và hướng dẫn tra cứu

 

v Mô tả

Dịch vụ tham khảo và hướng dẫn tra cứu trong ngữ cảnh này được hiểu bao gồm: dịch vụ trả lời câu hỏi truy vấn; hỗ trợ và hướng dẫn tìm kiếm thông tin; cung cấp thông tin theo yêu cầu.

3.1.   Trả lời câu hỏi truy vấn

v Mô tả

-         Cung cấp thông tin nhanh nhằm giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của Cựu sinh viên trong quá trình sử dụng Thư viện như: định hướng di chuyển trong Thư viện; thời gian phục vụ của Thư viện; định vị các dịch vụ; nguồn tài nguyên và tiện ích sẵn có tại Thư viện…

v Chính sách sử dụng

-         Triển khai dịch vụ miễn phí cho cựu sinh viên Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng

v Quy trình dịch vụ

-         B1: cựu sinh viên đặt yêu cầu trực tiếp tại các quầy phục vụ của Thư viện hoặc thông qua các kênh sau: Email (tvphongdvtt@tdt.edu.vn); điện thoại (083.7755057); hỗ trợ trực tuyến (lib.tdt.edu.vn); facebook (https://www.facebook.com/ThuvienDHTDT/?ref=profile); trực tiếp tại Quầy phục vụ.

-         B2: Chuyên viên thư viện tiếp nhận, kiểm tra và trả lời các câu hỏi cho cựu sinh viên theo đúng yêu cầu.

 

3.2.  Hướng dẫn và hỗ trợ tìm kiếm thông tin
v Mô tả
-         Cung cấp các hỗ trợ và hướng dẫn tra cứu mục lục trực tuyến (OPAC); tìm kiếm tài liệu giấy trong kho của Thư viện; tìm kiếm tài liệu điện tử trong các cơ sở dữ liệu của Thư viện,…
 
v Chính sách sử dụng
-         Triển khai dịch vụ miễn phí cho cựu sinh viên Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng
 
v Quy trình dịch vụ
-         B1: Cựu sinh viên đặt yêu cầu trực tiếp tại các quầy phục vụ của Thư viện hoặc thông qua các kênh sau: Email (tvphongdvtt@tdt.edu.vn); điện thoại (083.7755057); hỗ trợ trực tuyến (lib.tdt.edu.vn); facebook (https://www.facebook.com/ThuvienDHTDT/?ref=profile); trực tiếp tại Quầy phục vụ.
-         B2: Chuyên viên thư viện tiếp nhận, kiểm tra và thực hiện theo yêu cầu của người sử dụng.

 

3.3.   Cung cấp thông tin theo yêu cầu

v Mô tả

-         Cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân/tập thể bao gồm: cung cấp danh mục tài liệu có trong thư viện; cung cấp bản sao tài liệu; tóm tắt tài liệu; mô tả danh mục tài liệu tham khảo cho sách, khóa luận/đồ án tốt nghiệp, luận văn,…

v Chính sách sử dụng

-         Thu phí đối với các yêu cầu: cung cấp danh mục tài liệu có trong thư viện; photocopy, in ấn, scan; tóm tắt tài liệu; mô tả danh mục tài liệu tham khảo cho sách, khóa luận/đồ án tốt nghiệp, luận văn…

 

v Quy trình dịch vụ

-         B1: Cựu sinh viên điền thông tin vào Phiếu yêu cầu và nộp trực tiếp tại các quầy phục vụ của Thư viện hoặc thông qua email (tvphongdvtt@tdt.edu.vn)

-         B2: Chuyên viên thư viện tiếp nhận, kiểm tra, phản hồi và thực hiện theo yêu cầu của người sử dụng.

 


File Đính kèm

Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng
  Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0837755057; Email: thuvien@tdt.edu.vn