Danh ngôn:  
Giới thiệu các CSDL ngoại nhập
Giới thiệu về CSDL dữ liệu ngoại  

File Đính kèm

Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng
  Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0837755057; Email: thuvien@tdt.edu.vn