Mượn liên thư viện

Là dịch vụ cho phép người sử dụng của Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng truy cập và đặt mượn tài liệu từ 9000 thư viện trên thế giới dựa trên ứng dụng mượn liên thư viện toàn cầu Worldshare ILL.

Mượn liên thư viện
Tài liệu Số lượng tài liệu Thời gian mượn Gia hạn

Tài liệu giấy

02 tài liệu

20 ngày

Không

Phí dịch vụ: Tùy thuộc vào chính sách của từng Thư viện liên kết, Thư viện và người sử dụng thỏa thuận để tiến hành giao dịch mượn liên thư viện

Trường hợp, người mượn trả tài liệu trễ hạn, làm mất hoặc gây hư hỏng tài liệu, mức phí bồi thường được quy định như sau:

  • Quá hạn: Tùy vào chính sách của từng Thư viện liên kết
  • Mất, hư hỏng tài liệu: Tùy vào chính sách của từng Thư viện liên kết
  • B.1: Tra cứu tài liệu trên Cổng Thông tin của các Thư viện liên kết
  • B.2: Người sử dụng đặt yêu cầu mượn tài liệu thông qua Phiếu đăng ký mượn liên thư viện
  • B.3: Gửi Phiếu đã điền tại Quầy Dịch vụ (Tầng 1) hoặc gửi qua email nguyenthithuyduong@tdt.edu.vn
  • B.4: Nhận, trả tài liệu và thanh toán phí theo chính sách của dịch vụ
  • Người mượn cần bảo quản tài liệu đã mượn và chịu trách nhiệm đối với các trường hợp mất mát, hư hỏng tài liệu.
  • Không được trao đổi tài liệu đã mượn với người khác.
  • Xem thời gian trả tài liệu để trả tài liệu đúng hạn.

 

Khi cần giải đáp hoặc hỗ trợ, người sử dụng vui lòng liên hệ với chuyên viên thư viện phụ trách dịch vụ theo địa chỉ sau:

Nguyễn Thị Thùy Dương
Quầy Dịch vụ, Tầng 1
Điện thoại nội bộ: 211
nguyenthithuyduong@tdt.edu.vn

nguyen-thi-thuy-duong_1.jpg